VII Runda MPRC - 11 Września 2005 - Toruń


1 kwalifikacja, 1 klasa, skład: Pankowski, Dudziński, Brymora, Wałęza, Szałkowski.
Waga: 6,8 MB | Autor: Kinia
1 kwalifikacja, 1 klasa, skład: Chodorski, Żugajewicz, Zoll.
Waga: 6,5 MB | Autor: Kinia
1 kwalifikacja, 1 klasa, skład: Ozimski, Danielewicz, Mitrocki.
Waga: 7,9 MB | Autor: Kinia
1 kwalifikacja, 2 klasa, skład: Witkowski, Bruś, Dyderski, Obuchowicz, Ośko.
Waga: 5,3 MB | Autor: Kinia
1 kwalifikacja, 2 klasa, skład: Lisek, Chojnacki, Oleksiak, Niedziołko.
Waga: 5,7 MB | Autor: Kinia
1 kwalifikacja, 2 klasa, skład: Koper, Sokołowski, Godziejewski, Kozak.
Waga: 6,4 MB | Autor: Kinia
1 kwalifikacja, 3 klasa, skład: Łazarewicz, Świniarski, Stanek, Gronek, Niwiński.
Waga: 3,1 MB | Autor: Kinia
1 kwalifikacja, 3 klasa, skład: Laskowski, Grigoriew, Nowak, Kasiborski.
Waga: 7,1 MB | Autor: Kinia
1 kwalifikacja, 3 klasa, skład: Groblewski, Guranowski, Nasiłowski.
Waga: 5,9 MB | Autor: Kinia
1 kwalifikacja, 4 klasa, skład: Tyszkiewicz, Dyjak, Królikowski, Pszech.
Waga: 5,6 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 1 klasa, skład: Pankowski, Dudziński, Brymora, Wałęza, szałkowski.
Waga: 5,1 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 1 klasa, skład: Mitrocki, Zoll, Chodorski.
Waga: 6,1 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 1 klasa, skład: Oziski, Żugajewicz, Danielewicz.
Waga: 4,8 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 2 klasa, skład: Niedziołko, Bruś, Lisek, Obuchowicz, Witkowski.
Waga: 6,1 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 2 klasa, skład: Godziejewski, Kozak, Oleksiak, Dyderski.
Waga: 7,4 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 2 klasa, skład: Chojnacki, Koper, Sokołowski, Ośko.
Waga: 6,8 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 3 klasa, skład: Łazarewicz, Świniarski, Stanek, Gronek, Niwiński.
Waga: 4,3 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 3 klasa, skład: Laskowski, Grigoriew, Nowak, Guranowski.
Waga: 6 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 3 klasa, skład: Groblewski, KAsiborski, Nasiłowski.
Waga: 2,4 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 4 klasa, skład: Wicik, Królikowski, Ludwiczak.
Waga: 3,6 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 4 klasa, skład: Dyjak, Ptaszek, Tyszkiewicz, Pszech.
Waga: 7,5 MB | Autor: Kinia
3 kwalifikacja, 1 klasa, skład: Brymora, Pankowski, Dudziński, Szałkowski, Ozimski.
Waga: 6,4 MB | Autor: Kinia
3 kwalifikacja, 1 klasa, skład: Żugajewicz, Danielewicz, Chodorski.
Waga: 5 MB | Autor: Kinia
3 kwalifikacja, 1 klasa, skład: Mitrocki, Zoll, Wałęza.
Waga: 4 MB | Autor: Kinia
3 kwalifikacja, 2 klasa, skład: Witkowski, Obuchowicz, Bruś, Dyderski, Niedziołko.
Waga: 7,1 MB | Autor: Kinia
3 kwalifikacja, 2 klasa, skład: Lisek, Kozak, Chojnacki, Godziejewski.
Waga: 4,9 MB | Autor: Kinia
3 kwalifikacja, 2 klasa, skład: Ośko, Oleksiak, Koper, Sokołowski.
Waga: 5,6 MB | Autor: Kinia
3 kwalifikacja, 3 klasa, skład: Łazarewicz, Grigoriew, Nasiłowski, Kasiborski, Niwiński.
Waga: 4,4 MB | Autor: Kinia
3 kwalifikacja, 3 klasa, skład: Laskowski, Gronek, Nowak, Guranowski, Stanek.
Waga: 4,3 MB | Autor: Kinia
3 kwalifikacja, 4 klasa, skład: Królikowski, Ptaszek, Dyjak, Osmański.
Waga: 3,5 MB | Autor: Kinia
3 kwalifikacja, 4 klasa, skład: Pszech, Ludwiczak, Tyszkiewicz, wicik.
Waga: 4,1 MB | Autor: Kinia
Finał B klasa 1, skład: Pankowski, Chodorski, Brymora, Wałęza, Szałkowski.
Waga: 6,1 MB | Autor: Kinia
Finał B klasa 2, skład: Bruś, Godziejewski, Sokołowski, Dyderski, Lisek, Niedziołko.
Waga: 9,6 MB | Autor: Kinia
Finał B klasa 3, skład: Gronek, Nowak, Grigoriew, Łazarewicz, Stanek.
Waga: 5,9 MB | Autor: Kinia
Finał A klasa 1, skład: Żugajewicz, Ozimski, Danielewicz, Brymora, Mitrocki, Zoll.
Waga: 17,9 MB | Autor: Kinia
Finał A klasa 2, skład: Koper, Oleksiak, Chojnacki, Kozak, Godziejewski, Ośko.
Waga: 9,9 MB | Autor: Kinia
Finał A klasa 4, skład: Wicik, Ptaszek, Królikowski, Pszech, Dyjak, Tyszkiewicz.
Waga: 9,2 MB | Autor: Kinia