IX Runda MPRC - 11 Września - Toruń


1 kwalifikacja, 1 klasa, 1 bieg, skład: Faustman, Pankowski, Łoboda, Szałkowski, Danielewicz.
Waga: 4,9 MB | Autor: Kinia
1 kwalifikacja, 1 klasa, 2 bieg, skład: Perzyna, Wałęza, Bruś, Mitrocki.
Waga: 6,6 MB | Autor: Kinia
1 kwalifikacja, 1 klasa, 3 bieg, skład: Żugajewicz, Ozimski, Brymora, Borys.
Waga: 5,5 MB | Autor: Kinia
1 kwalifikacja, 2 klasa, 1 bieg, skład: Dyderski, Kozak, Obuchowicz, Sikora, Niedziołko.
Waga: 3,6 MB | Autor: Kinia
1 kwalifikacja, 2 klasa, 2 bieg, skład: Lisicki, Szaykowski, Obuchowicz, Maciaszek, Subda.
Waga: 6 MB | Autor: Kinia
1 kwalifikacja, 2 klasa, 3 bieg, skład: Ośko, Koper, Sokołowski, Kornacki, Pawlak
Waga: 4,5 MB | Autor: Kinia
1 kwalifikacja, 2 klasa, 4 bieg, skład: Krotoski, Skinder, Woja, Godziejewski, Chojnacki.
Waga: 4,2 MB | Autor: Kinia
1 kwalifikacja, 2 klasa, 5 bieg, skład: Krotoski, Tarasiewicz, Białowąs, Gregorczyk.
Waga: 3,7 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 1 klasa, 1 bieg, skład: Perzyna, Pankowski, Żugajewicz, Ozimski, Łoboda.
Waga: 5,6 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 1 klasa, 2 bieg, skład: Danielewicz, Mitrocki, Brymora, Faustman.
Waga: 6,1 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 1 klasa, 3 bieg, skład: Bruś, Borys, Szałkowski, Wałęza.
Waga: 6,3 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 2 klasa, 1 bieg, skład: Niedziołko, Gregorczyk, Witkowski, Godziejewski, Obuchowicz.
Waga: 2,8 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 2 klasa, 2 bieg, skład: Pawlak, Dyderski, Subda, Lisicki, Szaykowski.
Waga: 4,3 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 2 klasa, 3 bieg, skład: Maciaszek, Woja, Sikora, Ośko, Kornacki.
Waga: 3,3 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 2 klasa, 4 bieg, skład: Chojnacki, Koper, Białowąs, Skinder.
Waga: 4,8 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 2 klasa, 5 bieg, skład: Tarasiewicz, Kozak, Krotoski, Krotoski.
Waga: 5,8 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 3 klasa, 1 bieg, skład: Stanek, Trzonkowski, Niwiński, Belina-Jaszcz, Falkiewicz.
Waga: 6,5 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 3 klasa, 2 bieg, skład: Siniarski, Kasiborski, Nasiłowski, Achard.
Waga: 5,4 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 3 klasa, 3 bieg, skład: Grigoriew, Guranowski, Nowak, Szulc.
Waga: 4,6 MB | Autor: Kinia
2 kwalifikacja, 4 klasa, połączony film całej klasy.
Waga: 6,3 MB | Autor: Kinia
3 kwalifikacja, 1 klasa, 1 bieg, skład: Pankowski, Faustman, Żugajewicz, Łoboda, Ozimski.
Waga: 6,9 MB | Autor: Kinia
3 kwalifikacja, 1 klasa, 2 bieg, skład: Borys, Danielewicz, Perzyna, Brymora.
Waga: 5,8 MB | Autor: Kinia
Moje dachowanie - wersja w zwolnionym tempie.
Waga: 12,6 MB | Autor: Kinia
Moje dachowanie - wersja w normalnym tempie.
Waga: 10,7 MB | Autor: Kinia
Finał C, klasa 2, skład: Kornacki, Sikora, Pawlak, Maciaszek, Godziejewski.
Waga: 4,5 MB | Autor: Kinia
Finał C, klasa 3, skład: Trzonkowski, Niwiński, Falkiewicz.
Waga: 2,6 MB | Autor: Kinia
Finał B, klasa 1, skład: Wałęza, Perzyna, Żugajewicz, Borys, Pankowski, Łoboda.
Waga: 11,4 MB | Autor: Kinia
Finał B, klasa 2, skład: Krotoski, Kozak, Woja, Koper, Chojnacki.
Waga: 5,8 MB | Autor: Kinia
Finał A, klasa 1, skład: Bruś, Brymora, Danielewicz, Perzyna, Szałkowski.
Waga: 11 MB | Autor: Kinia
Finał A, klasa 2, skład: Krotoski, Skinder, Tarasiewicz, Gregorczyk, Kozak, Białowąs.
Waga: 11,5 MB | Autor: Kinia
Finał A, klasa 3, skład: Nowak, Siniarski, Kasiborski, Nasiłowski, Guranowski, Grigoriew.
Waga: 7,9 MB | Autor: Kinia
Finał A, klasa 4, skład: Wicik, Pszech, Ptaszek, Kalinecki, Dyjak, Biniszewski.
Waga: 7,7 MB | Autor: Kinia